O le a le lelei o lou iloa o tala o nei vaitafe ta'uta'ua?

Fa'afetai, ua mae'a! O lau fa'ai'uga lea:

O vaitafe ua fealua'i solo i itulau o le tala faasolopito, fausiaina o malo, tala musuia, ma le faia o ni matafaioi taua i mea tutupu i le lalolagi. Mai le Naila fa'alilolilo e o'o atu i le matagofie o le Amasone, o nei alavai e iai tala e tetele ma loloto e pei o o latou vai. I tua atu o le faamalieina o le fia inu o le laueleele, ua latou molimau atu i le evolusione o tagata, manumalo, ma mala. Ia, ua oo i le taimi e maulu ai i āu o tala faasolopito ma iloa ai le tele o lou iloa moni. Ua sauni e amata i lenei malaga fa'afefe? Su'e vai o la tatou su'ega ma fa'ailoa tala o nei vaitafe ta'uta'ua. Ia amata le tala faasolopito!

Fa'afetai, ua mae'a! O lau fa'ai'uga lea:

O vaitafe ua fealua'i solo i itulau o le tala faasolopito, fausiaina o malo, tala musuia, ma le faia o ni matafaioi taua i mea tutupu i le lalolagi. Mai le Naila fa'alilolilo e o'o atu i le matagofie o le Amasone, o nei alavai e iai tala e tetele ma loloto e pei o o latou vai. I tua atu o le faamalieina o le fia inu o le laueleele, ua latou molimau atu i le evolusione o tagata, manumalo, ma mala. Ia, ua oo i le taimi e maulu ai i āu o tala faasolopito ma iloa ai le tele o lou iloa moni. Ua sauni e amata i lenei malaga fa'afefe? Su'e vai o la tatou su'ega ma fa'ailoa tala o nei vaitafe ta'uta'ua. Ia amata le tala faasolopito!

Fa'afetai, ua mae'a! O lau fa'ai'uga lea:

O vaitafe ua fealua'i solo i itulau o le tala faasolopito, fausiaina o malo, tala musuia, ma le faia o ni matafaioi taua i mea tutupu i le lalolagi. Mai le Naila fa'alilolilo e o'o atu i le matagofie o le Amasone, o nei alavai e iai tala e tetele ma loloto e pei o o latou vai. I tua atu o le faamalieina o le fia inu o le laueleele, ua latou molimau atu i le evolusione o tagata, manumalo, ma mala. Ia, ua oo i le taimi e maulu ai i āu o tala faasolopito ma iloa ai le tele o lou iloa moni. Ua sauni e amata i lenei malaga fa'afefe? Su'e vai o la tatou su'ega ma fa'ailoa tala o nei vaitafe ta'uta'ua. Ia amata le tala faasolopito!

Fa'afetai, ua mae'a! O lau fa'ai'uga lea:

O vaitafe ua fealua'i solo i itulau o le tala faasolopito, fausiaina o malo, tala musuia, ma le faia o ni matafaioi taua i mea tutupu i le lalolagi. Mai le Naila fa'alilolilo e o'o atu i le matagofie o le Amasone, o nei alavai e iai tala e tetele ma loloto e pei o o latou vai. I tua atu o le faamalieina o le fia inu o le laueleele, ua latou molimau atu i le evolusione o tagata, manumalo, ma mala. Ia, ua oo i le taimi e maulu ai i āu o tala faasolopito ma iloa ai le tele o lou iloa moni. Ua sauni e amata i lenei malaga fa'afefe? Su'e vai o la tatou su'ega ma fa'ailoa tala o nei vaitafe ta'uta'ua. Ia amata le tala faasolopito!

Fa'afetai, ua mae'a! O lau fa'ai'uga lea:

O vaitafe ua fealua'i solo i itulau o le tala faasolopito, fausiaina o malo, tala musuia, ma le faia o ni matafaioi taua i mea tutupu i le lalolagi. Mai le Naila fa'alilolilo e o'o atu i le matagofie o le Amasone, o nei alavai e iai tala e tetele ma loloto e pei o o latou vai. I tua atu o le faamalieina o le fia inu o le laueleele, ua latou molimau atu i le evolusione o tagata, manumalo, ma mala. Ia, ua oo i le taimi e maulu ai i āu o tala faasolopito ma iloa ai le tele o lou iloa moni. Ua sauni e amata i lenei malaga fa'afefe? Su'e vai o la tatou su'ega ma fa'ailoa tala o nei vaitafe ta'uta'ua. Ia amata le tala faasolopito!